[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
donkumyan.go.th

 

 

 

 

 

   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ ( 9/ม.ค./2561 )
    วันอังคารที่  9  มกราคม  2561  เวลา  10.00  น.  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
เตรียมความพร้อมโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาสลิดดอนกำยาน ( 9/ม.ค./2561 )
    วันอังคารที่  9  มกราคม  2561  นายสมบุญ   สุลีสถิร   นากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  มอบหมายให้นางเจนจิรา  นามอ่อน  หัวหน้าสำนักปลัด  ตรวจบ่อเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงปลาสลิดตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาสลิดดอนกำยาน    อำเภอเมืองสุพรรณบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมมอบนโยบาย ( 9/ม.ค./2561 )
    วันที่  8  มกราคม  2561  นายสมบุญ    สุลีสถิร   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน   ประชุมมอบนโยบายประจำเดือน  มกราคม  2561
ออกสำรวจภาคสนามงานแผนที่ภาษี หมู่ที่ 4 ( 4/ม.ค./2561 )
    กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)  ออกสำรวจภาคสนามงานแผนทีภาษี  หมู่ที่  4 ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2560 ( 30/ธ.ค./2560 )
    วันที่  29  ธันวาคม  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานได้ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ครั้งที่  1/2560  โดยพิจารณาเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  และรายงานการใช้จ่ายเงิน  รายรับ-รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน ( 30/ธ.ค./2560 )
    วันที่  28  ธันวาคม   2560   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยบนถนน  โดยเริ่มจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานไปสิ้นสุดที่จุดบริการประชาชนศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่  9  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2561 ( 28/ธ.ค./2560 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ร่วมกับสายตรวจตำบลดอนกำยาน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อปพร. และ อสม.  ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่  พ.ศ. 2561  ระหว่างวันที่  28  ธันวาคม  2560 - วันที่  3  มกราคม  2561  ณ  ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่  9  ถนนสายสุพรรณบุรี - บางลี่  "ขับรถมีน้ำใจ  รักษาวินัยจราจร"
เตรียมสถานที่ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ( 28/ธ.ค./2560 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานเตรียมสถานที่ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่  2561  ระหว่างวันที่  28  ธันวาคม  2560 - วันที่  3  มกราคม  2561  ณ  ศาลาอเนกประสงค์บ้านหลังประตูน้ำ  หมู่ที่  9  ถนนสายสุพรรณบุรี-บางลี่  
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 23/ธ.ค./2560 )
    วันที่  19 -22  ธันวาคม  2560  สำนักปลัดจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  โดยทำการอบรมในวันที่  19  ธันวาคม  2560  โดยว่าที่ร้อยตรีนพดล  บุตรพันธุื  ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร  ในวันที่  20  ธันวาคม  2560  ศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการบริการจัดการที่ดี  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, วันที่  21  ธันวาคม  2560  ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองชุมพร  อำเภอเมือง   จังหวัดชุมพร ด้านหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการขยะ  และในวันที่  22  ธันวาคม  2560  ศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  ด้านการบริหารจัดการที่ดี
บริการตัดผม ( 15/ธ.ค./2560 )
    วันที่  15  ธันวาคม  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานร่วมกับวิทยาลัยสารช่างบรรหาร-แจ่มใส  บริการตัดผมชายและหญิงให้กับประชาชน  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  
กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/16 -> [จำนวน 152 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>