[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
donkumyan.go.th

 

 

 

 

 

   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการวันสำคัญทางศาสนา : เวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ( 28/พ.ค./2561 )
    วันที่  28  พฤษภาคม  2561  เวลา  08.30  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานร่วมกับโรงเรียนวัดอู่ยา  จัดโครงการวันสำคัญทางศาสนา : เวียนเทียนวันวิสาขบูชา  ประจำปี  2561  ณ  วัดอู่ยา  หมู่ที่  1  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอสด์ ปีงบประมาณ 2561 ( 25/พ.ค./2561 )
    วันที่  25  พฤษภาคม  2561  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์  ปีงบประมาณ  2561  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอสด์ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ชาย)  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ( 7/พ.ค./2561 )
    วันที่  7  พฤษภาคม  2561  นายกสมบุญ   สุลีสถิร   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  พร้อมคณะผู้บริหาร  ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  หมู่ที่  3   พร้อมมอบรถวีลแชร์ให้กับผู้สูงอายุ  จำนวน  2  ราย
ิปิดโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษฯ ( 4/พ.ค./2561 )
    วันที่  4  พฤษภาคม  2561  เวลา  16.00  น.  นายสมบุญ  สุลีสถิร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานได้ปิดโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลดอนกำยาน
ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมโครงการฯ ( 4/พ.ค./2561 )
    วันที่  3  พฤษภาคม  2561 เวลา  14.30  น.  ว่าที่ร้อยตรีนพดล  บุตรพันธ์   ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลดอนกำยาน
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2561 ( 4/พ.ค./2561 )
    วันที่  3  พฤษภาคม  2561  เวลา  10.00  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ครั้งที่  1/2561  เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  รอบเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  ถึงเดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2561), การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 และการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ( 1/พ.ค./2561 )
    วันที่  30  เมษายน - 4  พฤษภาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลดอนกำยาน  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์วรพร  พรหมใจรักษ์   อดีตครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสงวนหญิงสุพรรณบุรี  การศึกษาสูงสุดปริญญาโทอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เป็นครูจิตอาสา
โครงการรับชำระภาษี ( 30/เม.ย./2561 )
    วันที่  27 เมษายน  2561  กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้ฯ)  ได้ดำเนินโครงการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่  ประจำปี  2561  ณ  หมู่ที่  1  เวลา  09.30 - 12.00  น  และหมู่ที่  6  เวลา  13.00 - 15.00  น.  
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ( 26/เม.ย./2561 )
    วันที่  26  เมษายน  2561  เวลา  11.00  น.  นายสมบุญ   สุลีสถิร   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  พร้อมคณะผู้บริหาร  ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมดำเนินงานในเดือน  พฤษภาคม  2561
รับชำระภาษี ( 25/เม.ย./2561 )
    วันที่  25  เมษายน  2561  กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้)   ออกโครงการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่  ประจำปี  2561  หมู่ที่  8  เวลา  09.30 - 12.00  น.  และ หมู่ที่  4  เวลา  13.00 - 15.00  น. 
กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/20 -> [จำนวน 198 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>