[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
donkumyan.go.th

 

 

 

 

 

   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ทำความสะอาดวัดบางปลาหมอ ( 19/มี.ค./2561 )
    วันที่  16  มีนาคม  2561   นางสาวนิภา  จำปาเงิน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  นำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดบางปลาหมอ  หมู่ที่  2  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมเจ้าหน้าที่ ( 19/มี.ค./2561 )
    วันที่  16  มีนาคม  2561  เวลา  10.00  น.  คณะผู้บริหารนำโดย นายสมบุญ   สุลีสถิร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน   ประชุมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  เพื่อร่วมกำหนดแผนการดำเนินงานช่วงปลายเดือนมีนาคม  และเดือน เมษายน  2561  
ดับเพลิงไฟไหม้หญ้า หมู่ที่ 2 ( 16/มี.ค./2561 )
    วันที่  14  มีนาคม  2561  เวลา  13.20  น.  รถดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานร่วมกับรถดับเพลิงเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เข้าร่วมสกัดกั้นเพลิงที่เกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด  ลูกไฟไหม้หญ้าเพื่อไม่ให้ลุกลามไหม้ทรัพย์สินของประชาชนข้างเคียงจุดเกิดเหตุ  ณ  หมู่ที่  2  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
การตรวจติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 8/มี.ค./2561 )
    วันที่  8  มีนาคม  2561  เวลา  09.00  น.  ว่าที่ร้อยตรีนพดล  บุตรพันธ์  ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  ได้ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ประจำเดือน  มีนาคม  2561  และได้ตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามนาค  หมู่ที่  5  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการเวียนเทียนวันมาฆบูชา ( 28/ก.พ./2561 )
    วันที่  28  กุมภาพันธ์  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานร่วมกับโรงเรียนวัดวังพระนอนจัดโครงการเวียนเทียนวันมาฆบูชา  ประจำปี  2561  ณ  วัดวังพระนอน  หมู่ที่  4  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 ( 28/ก.พ./2561 )
    วันที่  26  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  10.00  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานได้ประชุมสภาเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม,ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ....  และเรื่องอื่น ๆ  
ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2561 ( 27/ก.พ./2561 )
    วันที่  20 - 23  กุมภาพันธ์  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ปี  2561  โดยฝึกอบรมในวันที่  20  กุมภาพันธ์  2561  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีนพดล  บุตรพันธุ์  ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  ร่วมเป็นวิทยากร, วันที่  21  กุมภาพันธ์  2561  ศึกษาดูงาน  ณ  โครงการหลวงหนองหอย  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่, วันที่  22  กุมภาพันธ์  2561  ศึกษาดูงาน  ณ  สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  และวันที่  23  กุมภาพันธ์  2561  ศึกษาดูงาน  ณ  โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา  บ้านดอยก้อม  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน

พ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก ( 27/ก.พ./2561 )
    วันที่  15  และวันที่  19  กุมภาพันธ์  2561    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานได้พ่นยาฆ่าเชื้อโรคไขว้หวัดนกที่การเคหะแห่งชาติ  จังหวัดสุพรรณบุรี  หมู่ที่  1  บ้านอู่ยา
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 ( 19/ก.พ./2561 )
    วันที่  19  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  10.00  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานได้ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2561  ครั้งที่  1/2561  เพื่อกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  2561,การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1  และเรื่องอื่น ๆ  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ( 16/ก.พ./2561 )
    วันที่  16  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  13.30  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1  พ.ศ. 2561  ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/17 -> [จำนวน 168 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>