[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
donkumyan.go.th

 

 

 

 

 

   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนฯ ( 15/มิ.ย./2561 )
    วันที่  15  มิถุนายน  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดโครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนและเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปี  พ.ศ. 2561  การทำไข่เค็มกับไข่เยี่ยวม้า  หมู่ที่  3,4  และหมู่ที่  8  ณ  อาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่  4  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
ปลูกต้นไม้ ( 15/มิ.ย./2561 )
    วันที่  15  มิถุนายน  2561  เวลา  09.30  น.  คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตำบลดอนกำยาน  บริเวณโค้งป่าช้า  หมู่ที่  2  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการส่งเสริมและฝีกอาชีพฯ ( 15/มิ.ย./2561 )
    ว้นที่  14  มิถุนายน  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดโครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนและเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปี  พ.ศ. 2561  การทำไข่เค็มกับไข่เยี่ยวม้า  หมู่ที่ 5,7  และหมู่ที่  9  ณ  อาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่  5
ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ( 15/มิ.ย./2561 )
    วันที่  14  มิถุนายน  2561   นายสมบุญ   สุลีสถิร   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  พร้อมคณะผู้บริหาร  ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ  หมู่ที่  4  พร้อมมอบรถวีลแชร์ให้กับผู้สูงอายุ  จำนวน  1  ราย
โครงการส่งเสริมและฝีกอาชีพฯ ( 14/มิ.ย./2561 )
    วันที่  13  มิถุนายน  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดโครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนและเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปี  พ.ศ. 2561  การทำไข่เค็มกับไข่เยี่ยวม้า  หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2  และหมู่ที่  6  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  
กำจัดผักตบชวา หมู่ที่ 9 ( 14/มิ.ย./2561 )
    วันที่  13  มิถุนายน  2561  เวลา  13.00  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานกำจัดผักตบชวาบริเวณคลองส่งน้ำ  สาย 2 ซ้าย - 1 ขวา (หน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา  ตอน 2)  หมู่ที่  5  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
กำจัดผักตบชวา ( 13/มิ.ย./2561 )
    วันที่  13  มิถุนายน  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุพรรณบุรี,ชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี,จิตอาสา,ประชาชน  และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ร่วมกันกำจัดผักตบชวาบริเวณคลองส่งน้ำ  1  ขวา 1 ขวา (สายบ้านสามนาค - บ้านดอนกุ่มทิพย์)  หมู่ที่  5  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีนายสุจินต์   วาจากิจ   นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  เข้าร่วมกำจัดผักตบชวาฯ  ดังกล่าวด้วย
ออกสำรวจภาคสนาม หมู่ที่ 2 ( 13/มิ.ย./2561 )
    กองคลัง (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)  ออกสำรวจภาคสนามงานแผนที่ภาษี  หมู่ที่  2
ประชุมมอบนโยบาย ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ( 12/มิ.ย./2561 )
    วันที่  12  มิถุนายน  2561  เวลา  10.00  น.  นายสมบุญ    สุลีสถิร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  พร้อมคณะผู้บริหารประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมดำเนินงาน  เดือน  มิถุนายน - กรกฎาคม  2561
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ( 6/มิ.ย./2561 )
    วันที่  6  มิถุนายน  2561  คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local  Performance  Assessment : LPA)  ประจำปี  2561  ได้มาตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน   ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/20 -> [จำนวน 198 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>