[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
donkumyan.go.th

 

 

 

 

 

   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 3,4,8 ( 29/มิ.ย./2561 )
    วันที่  29  มิถุนายน  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดโครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนและเยาวชนตามหลักปรััชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปี  พ.ศ. 2561  การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ (หมวก)  โดยฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนและเยาวชน  หมู่ที่  3,4 และหมู่ที่  8  ณ  อาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่  4  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนฯ หมู่ที่ 5,7,9 ( 28/มิ.ย./2561 )
    วันที่  28  มิถุนายน  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดโครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนและเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปี  พ.ศ. 2561  การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้  (หมวก)  โดยฝึกให้แก่ประชาชนและเยาวชน  หมู่ที่  5,7  และหมู่ที่  9  ณ  อาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่  5  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการสร้างการรับรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมชุมชน ( 28/มิ.ย./2561 )
    วันที่  27  มิถุนายน  2561  นายเศวตนันท์  สุขพันธ์  ยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมและเป็นวิทยากรโครงการสร้างการรับรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมสู่ชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  2561  ณ  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนกำยาน  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  โดยมีนายสมบุญ  สุลีสถิร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  เป็นประธานในพิธีเปิด
ประชุมแนวทางการใช้เงินอุดหนุนฯ ( 26/มิ.ย./2561 )
    วันที่  26  มิถุนายน  2561  เวลา  13.00  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน,กรรมการหมู่บ้าน,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดอนกำยานและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านอู่ยา  เพื่อกำหนดแนวทางการใช้เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ  ซึ่งจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านละ  20,000  บาท  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
มอบเงินช่วยเหลือ ( 25/มิ.ย./2561 )
    วันที่  25  มิถุนายน  2561  นางสาวนิภา  จำปาเงิน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน   ในนามตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย  ในพื้นที่หมู่ที่  7  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ ( 25/มิ.ย./2561 )
    วันที่  25  มิถุนายน  2561  เวลา  10.00  น.  คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่  7    ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ตรวจปลาสลิด ( 20/มิ.ย./2561 )
    วันที่  20  มิถุนายน  2561   ออกตรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดในพื้นที่ตำบลดอนกำยาน  
ชี้แจงแนวทางการฝึกอาชีพฯ ( 19/มิ.ย./2561 )
    วันที่  19  มิถุนายน  2561  เวลา  14.30  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค  2  สุพรรณบุรี  ชี้แจงแนวทางการฝึกอาชีพให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน

เยี่ยมผู้สูงอายุ ( 15/มิ.ย./2561 )
    วันที่  15  มิถุนายน  2561  นายสมบุญ   สุลีสถิร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานพร้อมคณะผู้บริหาร  ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ  หมู่ที่  8  พร้อมมอบถุงยังชีพและรถวีลแชร์  จำนวน  1  ราย
เยี่ยมบ้านผู้ประสบวาตภัย ( 15/มิ.ย./2561 )
    วันที่  15  มิถุนายน  2561  นายสมบุญ   สุลีสถิร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานพร้อมคณะผู้บริหาร  เยี่ยมบ้านผู้ประสบวาตภัย  หมู่ที่  7  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/20 -> [จำนวน 198 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>