[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
donkumyan.go.th

 

 

 

 

 

   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการฝึกอาชีพ ปี 2560 ( 23/ก.พ./2560 )
    โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนและเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตร  การทำกระเป๋าถัก


โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ยากไร้ ( 16/ก.พ./2560 )
    
โครงการำจัดผักตบชวา ( 16/ก.พ./2560 )
    คลองบางปลาหมอ  หมู่ที่ 2 
ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข็มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2560 ( 16/ก.พ./2560 )
    โดย
-  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังพระนอน
- โรงเรียนวัดวังพระนอน
 ร่วมกันฟังเทศน์จากเจ้าอาวาสวัดวังพระนอน
และร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
โครงการฝึกอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 ( 16/ก.พ./2560 )
    โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน ร่วมกับ  โรงเรียนวัดวังพระนอน
โครงการวันเด็กแห่งชติ ประจำปี พ.ศ. 2560 และโครงการสนับสนุนการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียนรู้โลกกว้าง ประจำปี พ.ศ. 2560 ( 16/ม.ค./2560 )
    
โครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2560 ( 16/ม.ค./2560 )
    ณ ศูนย์บริการวาการเกษตรของมูลนิธืชัยพัฒนา 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ทำบุญ อบต. ดอนกำยาน ( 5/ม.ค./2560 )
    
ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลดอนกำยาน ( 27/ธ.ค./2559 )
    ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลดอนกำยาน
สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน


งานหัตถ - อุตสาหกรรม 2016
ระหว่างวันที่  14 - 18 ธันวาคม  2559
ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  8
โครงการกำจัดผักตบชวา ( 27/ธ.ค./2559 )
    
โครงการกำจัดผักตบชวา
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ร่วมกับ
หมวดการทางสุพรรณบุรี  สำนักทางหลวงที่ 10
ณ  บ้านอู้ยา  หมู่ที่ 1 ตำบลดอนกำยาน  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี

************************************
กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/9 -> [จำนวน 90 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>