[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
donkumyan.go.th

 

 

 

 

 

   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2561 ( 28/ธ.ค./2560 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ร่วมกับสายตรวจตำบลดอนกำยาน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อปพร. และ อสม.  ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่  พ.ศ. 2561  ระหว่างวันที่  28  ธันวาคม  2560 - วันที่  3  มกราคม  2561  ณ  ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่  9  ถนนสายสุพรรณบุรี - บางลี่  "ขับรถมีน้ำใจ  รักษาวินัยจราจร"
เตรียมสถานที่ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ( 28/ธ.ค./2560 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานเตรียมสถานที่ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่  2561  ระหว่างวันที่  28  ธันวาคม  2560 - วันที่  3  มกราคม  2561  ณ  ศาลาอเนกประสงค์บ้านหลังประตูน้ำ  หมู่ที่  9  ถนนสายสุพรรณบุรี-บางลี่  
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 23/ธ.ค./2560 )
    วันที่  19 -22  ธันวาคม  2560  สำนักปลัดจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  โดยทำการอบรมในวันที่  19  ธันวาคม  2560  โดยว่าที่ร้อยตรีนพดล  บุตรพันธุื  ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร  ในวันที่  20  ธันวาคม  2560  ศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการบริการจัดการที่ดี  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, วันที่  21  ธันวาคม  2560  ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองชุมพร  อำเภอเมือง   จังหวัดชุมพร ด้านหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการขยะ  และในวันที่  22  ธันวาคม  2560  ศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  ด้านการบริหารจัดการที่ดี
บริการตัดผม ( 15/ธ.ค./2560 )
    วันที่  15  ธันวาคม  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานร่วมกับวิทยาลัยสารช่างบรรหาร-แจ่มใส  บริการตัดผมชายและหญิงให้กับประชาชน  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  
ซ่อมแซมบ้าน หมู่ที่ 2 ( 13/ธ.ค./2560 )
    วันที่  13  ธันวาคม  2560  นายสมบุญ   สุลีสถิร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน   ได้สั่งการให้นายบรรเทา   อินทรโชติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  หมู่ที่  2  และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานซ่อมบันไดบ้านนางพยอม  จันทาบัว  บ้านเลขที่   207  หมู่ที่  2  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการเด็กปฐมวัยกับธรรมะ ( 13/ธ.ค./2560 )
    วันที่  12  ธันวาคม  2560    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดโครงการเด็กปฐมวัยกับธรรมะ   ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานอู่ยา  หมู่ที่  1  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการทำดีเพื่อพ่อ ( 12/ธ.ค./2560 )
    วันที่  4-9  ธันวาคม  2560  นายสมบุญ   สุลีสถิร   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน   พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  หมู่ที่  1 , หมู่ที่  2  ,หมู่ที่  4, หมู่ที่  5 , หมู่ที่  6  และ หมู่ที่  7   และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ร่วมโครงการทำดีเพื่อพ่อ  ณ  หมู่ที่  1, หมู่ที่ 2 , หมู่ที่  4, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6  และหมู่ที่  7  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. อบต.ดอนกำยาน ( 12/ธ.ค./2560 )
    วันที่  8  ธันวาคม  2560  นายสมชาติ   เจริญผล   นิติกรชำนาญการ  ประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์  อปพร.  อบต.ดอนกำยาน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่  2561
รับการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ( 8/ธ.ค./2560 )
    วันที่  7  ธันวาคม  2560  ว่าที่ร้อยตรีนพดล   บุตรพันธ์  ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  ได้มาตรวจติดตามการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ประชุมปลาสลิด ( 8/ธ.ค./2560 )
    วันที่  7  ธันวาคม  2560  นายธงชัย   ศิวชาติ   ประมงอำเภอเมืองสุพรรณบุรี    มาให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิด  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/12 -> [จำนวน 116 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>