[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
donkumyan.go.th

 

 

 

 

 

   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมมอบนโยบาย ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ( 10/ส.ค./2561 )
    วันที่  10  สิงหาคม  2561  เวลา  10.30 น.  นายสมบุญ   สุลีสถิร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  พร้อมคณะผู้บริหาร  ประชุมเจ้าหน้าที่มอบนโยบายการปฏิบัติงาน
โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนฯ หมู่ที่ 1,2 และหมู่ที่ 6 ( 7/ส.ค./2561 )
    วันที่  6  สิงหาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดโครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนและเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปี  พ.ศ. 2561  การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ (หมวก)  โดยฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนและเยาวชน  หมู่ที่  1,2  และหมู่ที่  6  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2561 ( 1/ส.ค./2561 )
    วันพุธที่  1  สิงหาคม  2561  เวลา  10.00  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่  1/2561  เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 2)  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ประชาคมตำบล ( 31/ก.ค./2561 )
    วันที่  31  กรกฎาคม  2561   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561  ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
โครงการแห่เทียนพรรษา ปี 2561 ( 26/ก.ค./2561 )
    วันที่  26  กรกฎาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดโครงการแห่เทียนพรรณา  ปี  2561  ณ  วัดในพื้นที่ตำบลดอนกำยาน  จำนวน  6  วัด  ได้แก่  วัดนิเวศน์ธรรมาราม  หมู่ที่  5, วัดวังพระนอน  หมู่ที่  4, วัดดอนกุ่มทิพย์  หมู่ที่  7, วัดพันตำลึง  หมู่ที่  6, วัดอู่ยา  หมู่ที่  1  และวัดบางปลาหมอ  หมู่ที่  2
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต. ( 26/ก.ค./2561 )
    วันที่  25  กรกฎาคม  2561  เวลา  10.00  น.  นางสาวนิภา   จำปาเงิน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564)  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561  ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ประชุมมอบนโยบาย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ( 16/ก.ค./2561 )
    วันที่  16  กรกฎาคม  2561  เวลา  10.30  น.  นายสมบุญ   สุลีสถิร    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  พร้อมคณะผู้บริหารประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมดำเนินงานเดือน  กรกฎาคม - สิงหาคม  2561
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ( 11/ก.ค./2561 )
    วันที่  11  กรกฎาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานร่วมกับชาวบ้านวังพระนอน  หมู่ที่  4  จัดทำโครงการท้องถิ่นอาสา  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา  สร้างป่า  รักษ์น้ำ"  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้   จัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะ  หมู่ที่  4  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  
ฝึกอาชีพเสริมสาขาการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร ( 11/ก.ค./2561 )
    วันที่  10 - 12  กรกฎาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  2  สุพรรณบุรี  ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริมสาขาการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร  จำนวน  18  ชั่วโมง  ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนฝึกอาชีพกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงานในพื้นที่ตำบลดอนกำยาน  จำนวน  22  คน  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
โครงการแข่งขันกีฬา ( 9/ก.ค./2561 )
    วันที่  7  กรกฎาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ประจำปี  2561  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนวัดอู่ยา  หมู่ที่  1  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/20 -> [จำนวน 198 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>