[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
donkumyan.go.th

 

 

 

 

 

   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ออกสำรวจภาคสนาม หมู่ที่ 1 ( 26/มี.ค./2561 )
    ออกสำรวจภาคสนามงานแผนที่ภาษี  หมู่ที่  1  ในภาพรวมได้  90%
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ยากไร้ฯ ครั้งที่ 2 ( 22/มี.ค./2561 )
    วันที่  22  มีนาคม  2561  นายสมบุญ   สุลีสถิร   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ,นายศุภโชค  จรรยาพูนทรัพย์  สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอู่ยา, สมาชิก อบต., เจ้าหน้าที่ อบต.  และ อสม. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง  ผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ยากไร้  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  หมู่ที่ 1, หมู่ที่  2  และ หมู่ที่  6  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ยากไร้ฯ ( 20/มี.ค./2561 )
    วันที่  20  มีนาคม  2561  นายสมบุญ   สุลีสถิร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำยาน,สมาชิก อบต.,  เจ้าหน้าที่ อบต.  และ  อสม.  เยียมบ้านผู้ป่วยติดเตียง  ผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ยากไร้  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  หมู่ที่ 3, หมู่ี่ 4, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8  และหมู่ที่  9  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2561 ( 19/มี.ค./2561 )
    วันที่  18  มีนาคม  2561  นายสมบุญ   สุลีสถิร   นากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย  ประจำปี  2561    บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุพรรณบุรี  
ทำความสะอาดวัดบางปลาหมอ ( 19/มี.ค./2561 )
    วันที่  16  มีนาคม  2561   นางสาวนิภา  จำปาเงิน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  นำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดบางปลาหมอ  หมู่ที่  2  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมเจ้าหน้าที่ ( 19/มี.ค./2561 )
    วันที่  16  มีนาคม  2561  เวลา  10.00  น.  คณะผู้บริหารนำโดย นายสมบุญ   สุลีสถิร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน   ประชุมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  เพื่อร่วมกำหนดแผนการดำเนินงานช่วงปลายเดือนมีนาคม  และเดือน เมษายน  2561  
ดับเพลิงไฟไหม้หญ้า หมู่ที่ 2 ( 16/มี.ค./2561 )
    วันที่  14  มีนาคม  2561  เวลา  13.20  น.  รถดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานร่วมกับรถดับเพลิงเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เข้าร่วมสกัดกั้นเพลิงที่เกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด  ลูกไฟไหม้หญ้าเพื่อไม่ให้ลุกลามไหม้ทรัพย์สินของประชาชนข้างเคียงจุดเกิดเหตุ  ณ  หมู่ที่  2  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
การตรวจติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 8/มี.ค./2561 )
    วันที่  8  มีนาคม  2561  เวลา  09.00  น.  ว่าที่ร้อยตรีนพดล  บุตรพันธ์  ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  ได้ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ประจำเดือน  มีนาคม  2561  และได้ตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามนาค  หมู่ที่  5  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการเวียนเทียนวันมาฆบูชา ( 28/ก.พ./2561 )
    วันที่  28  กุมภาพันธ์  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานร่วมกับโรงเรียนวัดวังพระนอนจัดโครงการเวียนเทียนวันมาฆบูชา  ประจำปี  2561  ณ  วัดวังพระนอน  หมู่ที่  4  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 ( 28/ก.พ./2561 )
    วันที่  26  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  10.00  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานได้ประชุมสภาเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม,ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ....  และเรื่องอื่น ๆ  
กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/16 -> [จำนวน 152 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>