[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
donkumyan.go.th

 

 

 

 

 

   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ( 1/พ.ค./2561 )
    วันที่  30  เมษายน - 4  พฤษภาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลดอนกำยาน  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์วรพร  พรหมใจรักษ์   อดีตครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสงวนหญิงสุพรรณบุรี  การศึกษาสูงสุดปริญญาโทอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เป็นครูจิตอาสา
โครงการรับชำระภาษี ( 30/เม.ย./2561 )
    วันที่  27 เมษายน  2561  กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้ฯ)  ได้ดำเนินโครงการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่  ประจำปี  2561  ณ  หมู่ที่  1  เวลา  09.30 - 12.00  น  และหมู่ที่  6  เวลา  13.00 - 15.00  น.  
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ( 26/เม.ย./2561 )
    วันที่  26  เมษายน  2561  เวลา  11.00  น.  นายสมบุญ   สุลีสถิร   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  พร้อมคณะผู้บริหาร  ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมดำเนินงานในเดือน  พฤษภาคม  2561
รับชำระภาษี ( 25/เม.ย./2561 )
    วันที่  25  เมษายน  2561  กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้)   ออกโครงการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่  ประจำปี  2561  หมู่ที่  8  เวลา  09.30 - 12.00  น.  และ หมู่ที่  4  เวลา  13.00 - 15.00  น. 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ( 25/เม.ย./2561 )
    วันที่  25  เมษายน  2561  เวลา  14.00  น.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแกำยานประชุมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  รอบเดือน  เมษายน  2561  (ระหว่างเดือน  ตุลาคม  2560 - มีนาคม  2561)  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2561 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( 11/เม.ย./2561 )
    วันที่  11  เมษายน  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานร่วมกับกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และ  อปพร.  เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยเริ่มจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานไปสิ้นสุดที่จุดบริการประชาชนศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่  9  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2561 และโครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ( 11/เม.ย./2561 )
    วันที่  11  เมษายน  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ปี  พ.ศ. 2561  และโครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์   ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ออกสำรวจภาคสนาม หมู่ที่ 6 ( 4/เม.ย./2561 )
    วันที่  4  เมษายน  2561  กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)  ออกสำรวจภาคสนามงานแผนที่ภาษี  หมู่ที่  6
โครงการขยะผูกบุญ ( 4/เม.ย./2561 )
    คณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ร่วมโครงการขยะผูกบุญ  ปีงบประมาณ  2561 (ขยะนี้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ป่วยติดเตียง)  โดยดำเนินการทุกวันพุธของสัปดาห์
โครงการจัดการขยะในหมู่บ้าน ( 3/เม.ย./2561 )
    วันที่  3  เมษายน  2561  ว่าที่่ร้อยตรีนพดล   บุตรพันธุ์   ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานดำเนินการเป็นตัวอย่างในโครงการจัดการขยะในหมู่บ้านโดยการนำถังขยะเปียกแบบง่ายใช้ในครัวเรือน
กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/16 -> [จำนวน 152 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>