[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
donkumyan.go.th

 

 

 

 

 

   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ตรวจบ่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิด ( 5/ก.ย./2561 )
    วันที่  5  กันยายน  2561   ออกตรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดในพื้นที่ตำบลดอนกำยาน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไรที่พึ่ง ปี พ.ศ.2561 ( 31/ส.ค./2561 )
    วันที่  31  สิงหาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง  ปี  พ.ศ. 2561  สิทธิประโยชน์ของคนพิการ  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน    โดยได้รับการสนับสนุนวิทยการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ( 29/ส.ค./2561 )
    วันที่  29  สิงหาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่  9  ของอำเภอเมืองสุพรรณบุรีโดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดพร้าว  ตำบลโพธิ์พระยา  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ปี พ.ศ.2561 ( 28/ส.ค./2561 )
    วันที่  28  สิงหาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี  ปี  พ.ศ. 2561  หลักสูตร  การพัฒนากลยุทธ์การตลาด  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน   โดย  ดร.ศิริรัตน์   รอดบ่วง  ที่ปรึกษา  SP  โครงการ  SISMEP  เป็นวิทยากร  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 ( 23/ส.ค./2561 )
    วันที่  23  สิงหาคม  2561  เวลา  10.00  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานประชุมสภาสมัยวิสามัญ  ครั้งที่  1/2561  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  วาระที่ 2,3  และเรื่องอื่น ๆ  
ลงทะเบียนจิตอาสา ( 20/ส.ค./2561 )
    วันที่  19  สิงหาคม  2561  นายสมบุญ   สุลีสถิร   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานนำคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  เจ้าหน้าที่  และประชาชน  เข้าร่วมสมัครจิตอาสา  ณ   อาคารสนามเสือป่า   สำนักพระราชวัง   กรุงเทพฯ
สำรวจแผนที่ภาษี หมู่ที่ 7 ( 17/ส.ค./2561 )
    วันที่  17  สิงหาคม  256   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ออกสำรวจแผนที่ภาษี  หมู่ที่  7

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2561 ( 15/ส.ค./2561 )
    วันที่  15  สิงหาคม  2561  เวลา  10.00  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่  2/2561  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562, การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  และเรื่องอื่น ๆ  
ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ( 14/ส.ค./2561 )
    วันที่  14  สิงหาคม  2561  เวลา  09.00  น.  ว่าที่ร้อยตรีนพดล  บุตรพันธ์  ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  ได่้ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ประจำเดือน  สิงหาคม  2561
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฯ ( 10/ส.ค./2561 )
    วันที่  10  สิงหาคม  2561  เวลา  14.00  น.  นางสาวนิภา   จำปาเงิน   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  เป็นประธานจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  
กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/20 -> [จำนวน 198 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>