[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
donkumyan.go.th

 

 

 

 

 

   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติฯ ( 9/ก.พ./2561 )
    วันที่  8  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  13.30  น.  นางสาวนิภา   จำปาเงิน   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
โครงการฝึกอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 9/ก.พ./2561 )
    วันที่  9  กุุมภาพันธ์  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานร่วมกับโรงเรียนวัดวังพระนอนจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด  ประจำปีงบประมาณ  2561  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดวังพระนอน  หมู่ที่  4  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมประชาคมตำบลฯ ( 30/ม.ค./2561 )
    วันที่  30  มกราคม  2561  เวลา  10.00 น.  นายสมบุญ   สุลีสถิร   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ร่วมประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ ( 29/ม.ค./2561 )
    วันที่  29  มกราคม  2561  นางสาวนิภา   จำปาเงิน    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  เป็นประธานในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ออกสำรวจภาคสนามงานแผนที่ภาษี หมู่ที่ 1 ( 29/ม.ค./2561 )
    วันที่  26  มกราคม  2561  กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)  ออกสำรวจภาคสนามงานแผนที่ภาษี  หมู่ที่  1
ประชุมคณะรรมการยกร่างข้อบัญญัติฯ ( 26/ม.ค./2561 )
    วันที่  26  มกราคม  2561  เวลา  10.00  น.  นางสาวนิภา   จำปาเงิน   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ ( 24/ม.ค./2561 )
    วันที่  15 - 17และวันที่  22-24  มกราคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานได้จัดทำโครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี/เพิ่มเติม/ทบทวน/เปลี่ยนแปลง  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ประจำปี  2561  ณ  หมู่ที่  1 - หมู่ที่  9  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
สำรวจภาคสนามงานแผนที่ภาษี ม.4 ( 24/ม.ค./2561 )
    วันที่  24  มกราคม  2561  กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)  ได้ดำเนินการออกสำรวจภาคสนามงานแผนที่ภาษี  หมู่ที่  4  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี   เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ประชุมคณะกรรมการสปสช. ( 19/ม.ค./2561 )
    วันที่  19  มกราคม  2561  ประชุมคณะกรรมการ สปสช.  เพื่อจัดทำแผนสุขภาพชุมชน
ร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะฯ ( 18/ม.ค./2561 )
    วันพฤหัสบดีที่  18  มกราคม  2561  นายสมบุญ   สุลีสถิร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  นำคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด)  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   ประจำปี  2561  ณ  พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/12 -> [จำนวน 116 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>