[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
donkumyan.go.th

 

 

 

 

 

   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาัดตามแนวทาง 5 ส ( 22/ต.ค./2561 )
    วันที่  22  ตุลาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดโครงการ  วัด  ประชา  รัฐ  สร้างสุข :  พัฒนาวัดตามแนวทาง  5ส  ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  ณ  วัดพันตำลึง  หมู่ที่  6  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีผู้บริหาร  สมาชิก อบต.  ผู้นำชุมชน  เจ้าหน้าที่ อบต.  และจิตอาสาตำบลดอนกำยาน  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ( 22/ต.ค./2561 )
    เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2561  นายสมบุญ   สุลีสถิร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  พร้อมคณะผู้บริหาร  ได้ประชุมพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  2562
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 ( 8/ต.ค./2561 )
    วันที่  8  ตุลาคม  2561  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ประจำปี  2562  โดยจะดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่  และใส่ทรายเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย  หมู่ที่  1-9  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  ตั้งแต่วันที่  8  ตุลาคม  - 18  ตุลาคม  2561  
ออกตรวจเยี่ยมคนพิการ ( 27/ก.ย./2561 )
    วันที่  27  กันยายน  2561   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่  17  โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดอนกำยาน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอู่ยา,สมาชิกสภา อบต. ,ผู้ใหญ่บ้าน  และ  อสม. ประจำพื้นที่   ออกเยี่ยมคนพิการในพื้นที่ตำบลดอนกำยาน  พร้อมมอบรถวีลแชร์  และถุงยังชีพ  
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน ( 25/ก.ย./2561 )
    วันที่  25  กันยายน  2561  เวลา  13.30  น.  คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพื่อเสนอร่างให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนดำเนินงานฯ ( 25/ก.ย./2561 )
    วันที่  25  กันยายน  2561  เวลา  10.00  น.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
โครงการปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยฯ ( 21/ก.ย./2561 )
    วันที่  21  กันยายน  2561  สภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนกำยานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน  ประจำปีงบประมาณ  2561  โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนโรงเรียนวัดอู่ยา หมู่ที่  1, โรงเรียนวัดวังพระนอน  หมู่ที่  4,โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม  หมู่ที่  5  รวมจำนวน  50  คน  และได้รับเกียรติจากท่านธนาเดช  พันธุ์พิน  พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสืบสวนและไต่สวน  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมเป็นวิทยากร  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ออกสำรวจภาคสนามแผนที่ภาษี ม.5 ( 18/ก.ย./2561 )
    กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้)  ได้ดำเนินการออกสำรวจภาคสนามงานแผนที่ภาษี  หมู่ที่  5  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
ปลูกต้นมะเกลือ"โครงการประชารัฐ" ( 17/ก.ย./2561 )
    เมื่อวันศุกร์ที่  14  กันยายน  2561  นายสมบุญ   สุลีสถิร   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานนำคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  เจ้าหน้าที่  อสม. และประชาชน  ร่วมกันปลูกต้นมะเกลือ  (ต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี)   ตามโครงการประชารัฐ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กันยายน 2561 ( 7/ก.ย./2561 )
    วันที่  7  กันยายน  2561  เวลา  10.30  น.  นายสมบุญ   สุลีสถิร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  พร้อมคณะผู้บริหาร  ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน  ประจำเดือน  กันยายน  2561
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/20 -> [จำนวน 198 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>