[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
donkumyan.go.th

 

 

 

 

 

   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข ( 9/ม.ค./2562 )
    วันที่  9  มกราคม  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดโครงการ  วัด  ประชา  รัฐ  สร้างสุข  :  พัฒนาวัดตามแนวทาง  5 ส  ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  ณ  วัดดอนกุ่มทิพย์  หมู่ที่  7  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีผู้บริหาร  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา อบต.  เจ้าหน้าที่ อบต.  และจิตอาสาตำบลดอนกำยาน  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ประชุมการรณรงค์เข้าร่วมโครงการขยะเปียกฯ ( 4/ม.ค./2562 )
    วันที่  4  มกราคม  2562  เวลา  10.30  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานประชุมการรณงค์เข้าร่วมโครงการการกำจัดขยะเปียกในครัวเรือน  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติฯ ( 4/ม.ค./2562 )
    วันที่  4  มกราคม  2562  เวลา  10.00  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  และการจัดโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียนรู้โลกกว้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯครั้งที่ 5/2561 ( 21/ธ.ค./2561 )
    วันที่  21  ธันวาคม  2561  เวลา  10.30  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  ครั้้งที่  5/256  เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ, การพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม - กิจกรรมการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  และเรื่องอื่่น ๆ  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ประชุมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2562 ช่วงเทศกาลปีใหม่ ( 19/ธ.ค./2561 )
    วันที่  19  ธันวาคม  2561  เวลา  10.00  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ปี 2562  ช่วงเทศกาลปีใหม่  บริเวณถนนสายสุพรรณบุรี - บางลี่  บริเวณอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่  9  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ( 14/ธ.ค./2561 )
    วันที่  14  ธันวาคม  2561  เวลา  13.30  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  เพื่อพิจารณาร่างประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานและเรื่องอื่น ๆ   ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
โครงการ วัดประชา รัฐ สร้างสุขฯ ( 12/ธ.ค./2561 )
    วันที่  12  ธันวาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดโครงการ  วัด  ประชา  รัฐ  สร้างสุข  :  พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส  ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  ณ  วัดนิเวศน์ธรรมาราม  หมู่ที่  5  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีผู้บริหาร  กำนัน  ผูัใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ อบต. และจิตอาสาตำบลดอนกำยาน   เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
การตรวจติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ( 11/ธ.ค./2561 )
    วันที่  11  ธันวาคม  2561  เวลา  09.00  น.  ว่าที่ร้อยตรีนพดล  บุตรพันธ์  ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ประจำเดือน  ธันวาคม  2561  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการ "คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น" ( 7/ธ.ค./2561 )
    

วันที่  7  ธันวาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดโครงการ  "คืนคลองสวยทั่วไทย   สุขใจเที่ยวท้องถิ่น"  บริเวณคลองสามนาค  หมู่ที่  5  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมวันดินโลก ( 6/ธ.ค./2561 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดกิจกรรมวันดินโลก  วันที่  5  ธันวาคม 2561  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/20 -> [จำนวน 198 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>