[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
donkumyan.go.th

 

 

 

 

 

   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมมอบนโยบาย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ( 16/ก.ค./2561 )
    วันที่  16  กรกฎาคม  2561  เวลา  10.30  น.  นายสมบุญ   สุลีสถิร    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  พร้อมคณะผู้บริหารประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมดำเนินงานเดือน  กรกฎาคม - สิงหาคม  2561
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ( 11/ก.ค./2561 )
    วันที่  11  กรกฎาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานร่วมกับชาวบ้านวังพระนอน  หมู่ที่  4  จัดทำโครงการท้องถิ่นอาสา  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา  สร้างป่า  รักษ์น้ำ"  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้   จัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะ  หมู่ที่  4  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  
ฝึกอาชีพเสริมสาขาการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร ( 11/ก.ค./2561 )
    วันที่  10 - 12  กรกฎาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  2  สุพรรณบุรี  ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริมสาขาการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร  จำนวน  18  ชั่วโมง  ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนฝึกอาชีพกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงานในพื้นที่ตำบลดอนกำยาน  จำนวน  22  คน  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
โครงการแข่งขันกีฬา ( 9/ก.ค./2561 )
    วันที่  7  กรกฎาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ประจำปี  2561  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนวัดอู่ยา  หมู่ที่  1  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 3,4,8 ( 29/มิ.ย./2561 )
    วันที่  29  มิถุนายน  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดโครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนและเยาวชนตามหลักปรััชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปี  พ.ศ. 2561  การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ (หมวก)  โดยฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนและเยาวชน  หมู่ที่  3,4 และหมู่ที่  8  ณ  อาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่  4  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนฯ หมู่ที่ 5,7,9 ( 28/มิ.ย./2561 )
    วันที่  28  มิถุนายน  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดโครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนและเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปี  พ.ศ. 2561  การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้  (หมวก)  โดยฝึกให้แก่ประชาชนและเยาวชน  หมู่ที่  5,7  และหมู่ที่  9  ณ  อาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่  5  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการสร้างการรับรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมชุมชน ( 28/มิ.ย./2561 )
    วันที่  27  มิถุนายน  2561  นายเศวตนันท์  สุขพันธ์  ยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมและเป็นวิทยากรโครงการสร้างการรับรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมสู่ชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  2561  ณ  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนกำยาน  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  โดยมีนายสมบุญ  สุลีสถิร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  เป็นประธานในพิธีเปิด
ประชุมแนวทางการใช้เงินอุดหนุนฯ ( 26/มิ.ย./2561 )
    วันที่  26  มิถุนายน  2561  เวลา  13.00  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน,กรรมการหมู่บ้าน,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดอนกำยานและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านอู่ยา  เพื่อกำหนดแนวทางการใช้เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ  ซึ่งจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านละ  20,000  บาท  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
มอบเงินช่วยเหลือ ( 25/มิ.ย./2561 )
    วันที่  25  มิถุนายน  2561  นางสาวนิภา  จำปาเงิน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน   ในนามตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย  ในพื้นที่หมู่ที่  7  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ ( 25/มิ.ย./2561 )
    วันที่  25  มิถุนายน  2561  เวลา  10.00  น.  คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่  7    ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/16 -> [จำนวน 152 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>