[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
donkumyan.go.th

 

 

 

 

 

   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ( 25/เม.ย./2561 )
    วันที่  25  เมษายน  2561  เวลา  14.00  น.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแกำยานประชุมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  รอบเดือน  เมษายน  2561  (ระหว่างเดือน  ตุลาคม  2560 - มีนาคม  2561)  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2561 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( 11/เม.ย./2561 )
    วันที่  11  เมษายน  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานร่วมกับกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และ  อปพร.  เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยเริ่มจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานไปสิ้นสุดที่จุดบริการประชาชนศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่  9  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2561 และโครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ( 11/เม.ย./2561 )
    วันที่  11  เมษายน  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ปี  พ.ศ. 2561  และโครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์   ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ออกสำรวจภาคสนาม หมู่ที่ 6 ( 4/เม.ย./2561 )
    วันที่  4  เมษายน  2561  กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)  ออกสำรวจภาคสนามงานแผนที่ภาษี  หมู่ที่  6
โครงการขยะผูกบุญ ( 4/เม.ย./2561 )
    คณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ร่วมโครงการขยะผูกบุญ  ปีงบประมาณ  2561 (ขยะนี้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ป่วยติดเตียง)  โดยดำเนินการทุกวันพุธของสัปดาห์
โครงการจัดการขยะในหมู่บ้าน ( 3/เม.ย./2561 )
    วันที่  3  เมษายน  2561  ว่าที่่ร้อยตรีนพดล   บุตรพันธุ์   ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานดำเนินการเป็นตัวอย่างในโครงการจัดการขยะในหมู่บ้านโดยการนำถังขยะเปียกแบบง่ายใช้ในครัวเรือน
ออกสำรวจภาคสนาม หมู่ที่ 1 ( 26/มี.ค./2561 )
    ออกสำรวจภาคสนามงานแผนที่ภาษี  หมู่ที่  1  ในภาพรวมได้  90%
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ยากไร้ฯ ครั้งที่ 2 ( 22/มี.ค./2561 )
    วันที่  22  มีนาคม  2561  นายสมบุญ   สุลีสถิร   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ,นายศุภโชค  จรรยาพูนทรัพย์  สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอู่ยา, สมาชิก อบต., เจ้าหน้าที่ อบต.  และ อสม. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง  ผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ยากไร้  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  หมู่ที่ 1, หมู่ที่  2  และ หมู่ที่  6  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ยากไร้ฯ ( 20/มี.ค./2561 )
    วันที่  20  มีนาคม  2561  นายสมบุญ   สุลีสถิร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำยาน,สมาชิก อบต.,  เจ้าหน้าที่ อบต.  และ  อสม.  เยียมบ้านผู้ป่วยติดเตียง  ผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ยากไร้  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  หมู่ที่ 3, หมู่ี่ 4, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8  และหมู่ที่  9  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2561 ( 19/มี.ค./2561 )
    วันที่  18  มีนาคม  2561  นายสมบุญ   สุลีสถิร   นากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย  ประจำปี  2561    บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุพรรณบุรี  
กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/20 -> [จำนวน 198 อัลบัม]
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>