[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
donkumyan.go.th

 

 

 

 

 

   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ซ่อมแซมบ้าน หมู่ที่ 2 ( 13/ธ.ค./2560 )
    วันที่  13  ธันวาคม  2560  นายสมบุญ   สุลีสถิร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน   ได้สั่งการให้นายบรรเทา   อินทรโชติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  หมู่ที่  2  และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานซ่อมบันไดบ้านนางพยอม  จันทาบัว  บ้านเลขที่   207  หมู่ที่  2  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการเด็กปฐมวัยกับธรรมะ ( 13/ธ.ค./2560 )
    วันที่  12  ธันวาคม  2560    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดโครงการเด็กปฐมวัยกับธรรมะ   ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานอู่ยา  หมู่ที่  1  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการทำดีเพื่อพ่อ ( 12/ธ.ค./2560 )
    วันที่  4-9  ธันวาคม  2560  นายสมบุญ   สุลีสถิร   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน   พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  หมู่ที่  1 , หมู่ที่  2  ,หมู่ที่  4, หมู่ที่  5 , หมู่ที่  6  และ หมู่ที่  7   และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ร่วมโครงการทำดีเพื่อพ่อ  ณ  หมู่ที่  1, หมู่ที่ 2 , หมู่ที่  4, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6  และหมู่ที่  7  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. อบต.ดอนกำยาน ( 12/ธ.ค./2560 )
    วันที่  8  ธันวาคม  2560  นายสมชาติ   เจริญผล   นิติกรชำนาญการ  ประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์  อปพร.  อบต.ดอนกำยาน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่  2561
รับการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ( 8/ธ.ค./2560 )
    วันที่  7  ธันวาคม  2560  ว่าที่ร้อยตรีนพดล   บุตรพันธ์  ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  ได้มาตรวจติดตามการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ประชุมปลาสลิด ( 8/ธ.ค./2560 )
    วันที่  7  ธันวาคม  2560  นายธงชัย   ศิวชาติ   ประมงอำเภอเมืองสุพรรณบุรี    มาให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิด  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
โครงการทำดีเพื่อพ่อ ( 2/ธ.ค./2560 )
    วันที่  2  ธันวาคม  2560  นายสมบุญ   สุลีสถิร   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  หมู่ที่  3, หมู่ที่  9  และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน   ร่วมโครงการทำดีเพื่อพ่อ  ณ  หมู่ที่  3  และ  หมู่ที่  9  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี
ออกสำรวจภาคสนามแผนที่ภาษี ( 1/ธ.ค./2560 )
    วันที่  1  ธันวาคม  2560  กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)  ออกสำรวจภาคสนามงานแผนที่ภาษี  หมู่ที่  8   ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ( 1/ธ.ค./2560 )
    วันที่  1  ธันวาคม  2560   นายสมบุญ    สุลีสถิร    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคนกปากห่าง (นกกินหอย)   บริเวณชุมชนเคหะสุพรรณบุรี  หมู่ที่  1  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการก้าวคนละก้าว ( 29/พ.ย./2560 )
    วันที่  28  พฤศจิกายน  2560  นายสมบุญ   สุลีสถิร   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน   ร่วมเดินเพื่อขอรับบริจาคเข้าร่วมโครงการก้าวคนละก้าว  เพื่อ  11  โรงพยาบาลทั่้วประเทศ  ของนายอาทิวราห์  คงมาลัย  (ตูน  บอดี้แสลม)
กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/16 -> [จำนวน 152 อัลบัม]
<< 10 11 12 13 14 15 16 >>