[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
donkumyan.go.th

 

 

 

 

 

   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน ( 25/ก.ย./2561 )
    วันที่  25  กันยายน  2561  เวลา  13.30  น.  คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพื่อเสนอร่างให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนดำเนินงานฯ ( 25/ก.ย./2561 )
    วันที่  25  กันยายน  2561  เวลา  10.00  น.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
โครงการปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยฯ ( 21/ก.ย./2561 )
    วันที่  21  กันยายน  2561  สภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนกำยานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน  ประจำปีงบประมาณ  2561  โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนโรงเรียนวัดอู่ยา หมู่ที่  1, โรงเรียนวัดวังพระนอน  หมู่ที่  4,โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม  หมู่ที่  5  รวมจำนวน  50  คน  และได้รับเกียรติจากท่านธนาเดช  พันธุ์พิน  พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสืบสวนและไต่สวน  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมเป็นวิทยากร  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ออกสำรวจภาคสนามแผนที่ภาษี ม.5 ( 18/ก.ย./2561 )
    กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้)  ได้ดำเนินการออกสำรวจภาคสนามงานแผนที่ภาษี  หมู่ที่  5  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
ปลูกต้นมะเกลือ"โครงการประชารัฐ" ( 17/ก.ย./2561 )
    เมื่อวันศุกร์ที่  14  กันยายน  2561  นายสมบุญ   สุลีสถิร   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานนำคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  เจ้าหน้าที่  อสม. และประชาชน  ร่วมกันปลูกต้นมะเกลือ  (ต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี)   ตามโครงการประชารัฐ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กันยายน 2561 ( 7/ก.ย./2561 )
    วันที่  7  กันยายน  2561  เวลา  10.30  น.  นายสมบุญ   สุลีสถิร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  พร้อมคณะผู้บริหาร  ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน  ประจำเดือน  กันยายน  2561
ตรวจบ่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิด ( 5/ก.ย./2561 )
    วันที่  5  กันยายน  2561   ออกตรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดในพื้นที่ตำบลดอนกำยาน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไรที่พึ่ง ปี พ.ศ.2561 ( 31/ส.ค./2561 )
    วันที่  31  สิงหาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง  ปี  พ.ศ. 2561  สิทธิประโยชน์ของคนพิการ  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน    โดยได้รับการสนับสนุนวิทยการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ( 29/ส.ค./2561 )
    วันที่  29  สิงหาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่  9  ของอำเภอเมืองสุพรรณบุรีโดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดพร้าว  ตำบลโพธิ์พระยา  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ปี พ.ศ.2561 ( 28/ส.ค./2561 )
    วันที่  28  สิงหาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานจัดโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี  ปี  พ.ศ. 2561  หลักสูตร  การพัฒนากลยุทธ์การตลาด  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน   โดย  ดร.ศิริรัตน์   รอดบ่วง  ที่ปรึกษา  SP  โครงการ  SISMEP  เป็นวิทยากร  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/17 -> [จำนวน 164 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>