เริ่มนับจำนวนเข้าชมเว็บไซต์
22/มิถุนายน/2553

 

 
 

 
 
ใช้โปรแกรม Adobe Reder ในการเปิดอ่าน สามารถโหลดได้ที่นี่ Download
 
     
     
  ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2553 อบต.ดอนกำยาน  
  งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2552  
  ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  Thaiwitdesign