เริ่มนับจำนวนเข้าชมเว็บไซต์
22/มิถุนายน/2553

 

 
 

 
 
ใช้โปรแกรม Adobe Reder ในการเปิดอ่าน สามารถโหลดได้ที่นี่ Download
 
     
     
  แผนพัฒนาสามปี 2552-2554 อบต.ดอนกำยาน  
 

แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 อบต.ดอนกำยาน

แผนการดำเนินงานประจำปี 2560 1 2

แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 1

แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 1