เริ่มนับจำนวนเข้าชมเว็บไซต์
22/มิถุนายน/2553

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
 
 
 
นางจารุวรรณ คิ้วเที่ยง
 
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
     
 

 
 

นางสาวสุชานันท์ พ่วงพันธ์

 
 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
 
 

 

 

นายไพรัตน์ อ่อนอินทร์

 

นายปริญญา สินอุดมผล

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

นายสุเทพ ทองสมจิตต์

นายวีรโรจน์ ธีระวงศ์ภิญโญ

นายบุญโสม เวลุวณารักษ์

คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ

 

นายกฤษณะ เกิดสมบูรณ์

 

นายธงชัย ม่วงสว่าง

คนงานประจารถขยะ 

 

คนงานประจารถขยะ 

 

 

 

 

 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

     

  Thaiwitdesign