เริ่มนับจำนวนเข้าชมเว็บไซต์
22/มิถุนายน/2553

 

กองช่าง

 
     
 
 
 
นายวิรัช ดาวเรือง
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 

 

 
 

 
 

นายบัญชา เกษมสวัสดิ์

 

 

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

 

     
 
 
 

นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง

 
 

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

 

 

 

นายไพฑูรย์ บางใจดี

นายสุทิน คำพยอม

นายสุชาติ ชาวกงจักร์

ผู้ช่วยช่างโยธา

พนักงานขับเครื่องกลเบา

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 

 

 

นางกุลธิดา บุตรจันทร์

 
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
     

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 

 

     

  Thaiwitdesign