เริ่มนับจำนวนเข้าชมเว็บไซต์
22/มิถุนายน/2553

 

 
 

 
 
ใช้โปรแกรม Adobe Reder ในการเปิดอ่าน สามารถโหลดได้ที่นี่ Download
 
  ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  
  ภาษีป้าย 2563  
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  
     
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
     
  บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
  สำรวจข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับข้อมูลที่ดิน ข้อมูลโรงเรือน ข้อมูลป้าย  
     
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2562  
  ภาษีป้าย 2562  
  ภาษีบำรุงท้องที่ 2562  
     
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2561  
  ภาษีป้าย 2561  
  ภาษีบำรุงท้องที่ 2561  
     
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2560  
  ภาษีป้าย 2560  
  ภาษีบำรุงท้องที่2560  
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ 2559  
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2559  
  ภาษีป้าย 2559  
  ภาษีบำรุงท้องที่ 2559  
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ 2558  
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2558  
  ภาษีป้าย 2558  
  ภาษีบำรุงท้องที่ 2558  
     
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2557  
  ภาษีป้าย 2557  
  ภาษีบำรุงท้องที่ 2557-2560  
  จดหมายข่าว  
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2556  
  ภาษีป้าย 2556  
     
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2554  
  ภาษีป้าย 2554  
  ภาษีบำรุงท้องที่ 2553-2556  
     
  ประกาศภาษีป้าย ปี พ.ศ.2553  
  ประกาศภาษีโรงเรือน ปี พ.ศ.2553  
     
  ประกาศภาษีป้าย ปี พ.ศ.2554  
  ประกาศภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี พ.ศ.2554  
     
  ประกาศภาษีป้าย 2555  
  ประกาศภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2555  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  Thaiwitdesign